Τεχνικός Τεχνολογίας Internet

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα

Ιδιαίτερα Joomla Θεσσαλονίκη

Σεμινάρια/Ιδιαίτερα Joomla Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα μαθημάτων απομακρυσμένα μέσω TeamViewer και Skype.

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας

Διάρκεια: 32 Ακαδημαϊκές Ώρες | 4ώρες/μάθημα

Περιεχόμενα:

Εισαγωγικές Έννοιες Joomla

 • Περιγραφή, Χαρακτηριστικά, Δομή
 • Δημιουργία τοπικού Server
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Εγκατάσταση
 • Front End - (Εμφάνιση Ιστοσελίδας)
 • Back End - (Περιοχή διαχείρισης)

Το περιβάλλον Joomla

 • Γενικές Ρυθμίσεις
 • Ρυθμίσεις Γλώσσας
 • Δημιουργία Διαχείριση χρηστών
 • Δημιουργία Υποσελίδων (Κείμενα, εικόνες, video, χάρτες κ.α.)
 • Διαχείριση πολυμέσων (Media Manager)
 • Menus (Δημιουργία Διαχείριση Menu) (Menu Manager)
 • Φόρμες (παράδειγμα: φόρμα επικοινωνίας & εκδήλωση ενδιαφέροντος)
 • RSS Feeds
 • Newsletter
 • Sitemap
 • Image Slider
 • Image Gallery
 • Video Gallery
 • Blog
 • Tags
 • Extensions(Επιλογή Εγκατάσταση & Διαχείριση Πρόσθετων)
 • Extension Manager
 • Components
 • Modules
 • Plugins
 • Templates

Προώθηση Ιστοσελίδας

 • Τεχνικές επισκεψιμότητας

Πρακτικές Ασφάλειας, Domain Names, Web Hosting

 • Αντίγραφα ασφαλείας (Backup)
 • Επαναφορά του site (Restore)
 • Domain Names (Ενοικίαση Ονόματος)
 • Web Hosting (Διαχείριση Server - ‘Ανέβασμα’ ιστοσελίδας)
Σύντομη Περιγραφή

Απευθύνετε σε όσους θέλουν να γνωρίζουν ολοκληρωμένα και στην πράξη, ότι σχετίζεται για την κατασκευή, την προώθηση, και το ανέβασμα στο διαδίκτυο μιας ιστοσελίδας.

Περιγραφή

Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, μέσω της δημοφιλούς και εξαιρετικά εύχρηστης πλατφόρμας Joomla, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελμαρικά με την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές καλούνται ο κάθε ένας στον υπολογιστή του να δημιουργήσουν στα πλαίσια του μαθήματος με την βοήθεια του καθηγητή συγκεκριμένο project. Με αυτό τον τρόπο έρχεστε σε επαφή με το φιλικό περιβάλλον κατασκευή - διαχείριση της ιστοσελίδας.

Τέλος το project που έχει κατασκευαστεί "ανεβαίνει" στο διαδίκτυο με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με υπηρεσίες Domain Name & Web Hosting. Έτσι αποκτάτε όλες τις απαραίτητες γνώσεις κατασκευής αλλά και διαχείρισης ιστοσελίδων και πακέτων φιλοξενίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών, με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια, να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή να εξελίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικτυακή παρουσία στον τομέα τους.

Σε ποιους απευθύνετε

Απευθύνεται σε ανθρώπους που διαθέτουν ιστοσελίδα και θέλουν να διαχειριστούν τα περιεχόμενα της. Σε ανθρώπους που θέλουν να κατασκευάσουν εξολοκλήρου από τη αρχή την δική τους δυναμική ιστοσελίδα. Τέλος σε εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν ότι σχετίζετε με τα ονόματα (Domain Names) τον ιστοσελίδων και τα πακέτα φιλοξενίας (Web Hosting).

Ελάχιστες απαιτήσεις

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου χρειάζεται να έχετε το λιγότερο πολύ καλές γνώσεις στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μιας και τα μαθήματα θα γίνονται με χρήση λειτουργικού συστήματος Windows. Επίσης θα πρέπει να μπορείτε να διαβάζετε στα αγγλικά μιας και τα περιβάλλοντα που σχετίζονται με τον χώρο της κατασκευή ιστοσελίδων είναι κυρίως στα Αγγλικά.