Τεχνικός Τεχνολογίας Internet

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα

Ιδιαίτερα Photoshop Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Photoshop Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα μαθημάτων απομακρυσμένα μέσω TeamViewer και Skype.

Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing)

Έννοιες Επεξεργασίας Εικόνας

 • Ψηφιακές Εικόνες
 • Μορφές - Τύποι Γραφικών
 • Έννοιες Χρωμάτων

Σύλληψη Εικόνας

 • Σύλληψη & Αποθήκευση Εικόνων

Χρήση της Εφαρμογής

 • Δημιουργία Εικόνας
 • Ρυθμίσεις
 • Βελτίωση Παραγωγικότητας
 • Δημιουργία Άρθρων – Κατηγοριών
 • Παραμετροποίηση Προσθέτων (Templates, Googleχάρτες, Φόρμες Επικοινωνίας, Sitemap, Περιοχή Μελών/Φόρμα Εγγραφής)
 • «Ανέβασμα» (Upload) του project σε OnLine Server.

Εργασία με Εικόνες

 • Επιλογή
 • Διαχείριση Εικόνας
 • Στρώσεις (Layers)
 • Κείμενο
 • Εφέ & Φίλτρα (Effects & Filters)

Σχεδίαση και Ζωγραφική

 • Εργαλεία Σχεδίασης
 • Εργαλεία Ζωγραφικής

Προετοιμασία Εκτυπώσεων

 • Διαμόρφωση Εκτύπωση

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχετε πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους.