Τανίδης Τριαντάφυλλος

Τεχνικός Τεχνολογίας Internet

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα

Ειδικότητα

Τεχνικός Τεχνολογίας Internet

Επάγγελμα ...

Τα τελευταία 15 χρόνια οι τεχνολογίες του Internet εξελίχθηκαν τόσο πολύ ώστε, από τις πρώτες στατικές και απλού κειμένου ιστοσελίδες, φτάσαμε στο σημείο των δυναμικών και διαδραστικών ιστοσελίδων. Ο χρήστης του διαδικτύου συμμετέχει πλέον ενεργά και αποτελεί πολλές φορές το στέκι του για ενημέρωση και διασκέδαση ή ακόμα για διαχείριση υπηρεσιών. Ο Web Designer/Developer είναι ο άνθρωπος πίσω από τις ιστοσελίδες, ο οποίος, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνολογίες του διαδικτύου, συλλαμβάνει την ιδέα, αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει , φροντίζει για την ασφάλεια και υλοποιεί όλα αυτά που οι απλοί χρήστες βλέπουν στο Internet. Γνωρίζει επίσης τις δυνατότητες που προσφέρονται για ανάπτυξη εφαρμογών στους διάφορους τομείς.

Σπουδές...

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων
 • Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογία Internet
 • Βάσεις Δεδομένων I,II
 • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet HTML & JavaScript
 • Γλώσσα Προγραμματισμού PHP_1, ASP_1, JAVA_1
 • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet Dreamweaver
 • Εργασιακά Θέματα & Τεχνική Επικοινωνίας
 • Νομοθεσία Ασφάλεια Συστημάτων
 • Γλώσσα Προγραμματισμού PHP_2, ASP_, JAVA_ XML
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διαθεματική Εργασία Αγγλικά

Δουλειά...

Ο Τεχνικός Τεχνολογίας Internet είναι σε θέση να εργασθεί σε θέσεις που ανήκουν κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες: - Internet Service Providers - Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Internet & Intranet - Τηλεπικοινωνιών & Κινητής Τηλεφωνίας - Δημιουργικά Γραφεία, Διαφημιστικές Επιχειρήσεις - Περιεχομένου (Πληροφοριακά), Sites Εμπορικά (Πωλήσεων) - Sites Επικοινωνιακά (Αλληλεπίδρασης με τους χρήστες).