Μηνίσκος

Ανάμεσα στην κνήμη και στους μηριαίους κονδύλους υπάρχουν οι μηνίσκοι, δύο ημισεληνοειδείς ινοχόνδρινες δομές, ο έσω μηνίσκος και ο έξω μηνίσκος. Ο ρόλος τους είναι πολύ βασικός, αφού χωρίς αυτούς δεν θα πραγματοποιούνταν η απορρόφηση κραδασμών συνολικά στο γόνατο.

Ο βαθμός απορρόφησης φτάνει στο 50% του σωματικού βάρους κατά την έκταση και στο 85% κατά την κάμψη. Επιπλέον, οι μηνίσκοι ελαχιστοποιούν την τριβή που ασκείται στον αρθρικό χόνδρο και μετέχουν στην σταθεροποίηση του γόνατος.

Ανάμεσα στους συχνούς τραυματισμούς του γόνατος ανήκει η ρήξη μηνίσκου και οι κακώσεις στην περιοχή, οι οποίες αποκαθίστανται κυρίως αρθροσκοπικά (αρθροσκόπηση μηνίσκου).

Έσω μηνίσκος: Στην εξωτερική επιφάνεια υπάρχει σύνδεση με τον έσω πλάγιο σύνδεσμο.
Έξω μηνίσκος: Το σχήμα του είναι πιο κυκλικό από τον έσω και συνολικά καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αρθρικής επιφάνειας

 

 

Μετά από έντονη άσκηση δυνάμεων ή από στροφική καταπόνηση, φανερώνονται έντονοι ή πιο ήπιοι τραυματισμοί. Οι ρήξεις και οι κακώσεις είναι δυνατό να συμβούν σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ, μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τη μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν τραύμα στον μηνίσκο έχουν τα παιδιά. Στις πιο νεαρές ηλικίες, όταν οι αθλητικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά τα γόνατα και οι μηνίσκοι είναι περισσότερο εκτεθειμένα. Οι αθλητές και οι χορευτές ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Μετά την πέμπτη δεκαετία συχνές είναι κυρίως οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις στον μηνίσκο, λόγω φθοράς χρόνων ή καταπόνησης.Κυρίως ο έσω μηνίσκος είναι αυτός που θα υποστεί τη ρήξη λόγω τραυματισμού ή φθοράς. Μάλιστα οι ασθενείς με ρήξη στον πρόσθιο χιαστό ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για ρήξη στον έσω μηνίσκο.