Ο σύμβουλος της ιστοσελίδας βοηθά μια εταιρεία να αποκτήσει ή να βελτιώσει τους στόχους της μέσα από τις τεχνολογίες του διαδικτύου.

 

Διαδικτυακοί Στόχοι

Πριν ακόμα από την κατασκευή της ιστοσελίδας θα πρέπει η εταιρεία να έχει θέσει τους διαδικτυακούς της στόχους.

 

Προτάσεις

Με εφόδιο τους διαδικτιακούς στόχους που έχουν τεθεί κατασκευάζεται η ιστοσελίδα. Οι προτάσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν όχι μέσα από έτοιμες λύσεις, αλλά μέσα από την ανάλυση των "εξατομικευμένων" αναγκών της κάθε εταιρείας. Η ιστοσελίδα αποτελεί την βιτρίνα της εταιρείας στο διαδίκτυο και αφορά άμεσα την λειτουργία της.

 

Εφαρμογή και Ανάπτυξη

Εφαρμογή και ανάπτυξη των προτάσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Οι προτάσεις μέσα από συνεχή αξιολόγηση έχουν αρχίσει  να παράγουν τα πρώτα τους αποτελέσματα.

 

Παρακολούθηση  Επίτευξης Στόχων

Μέσα από τις δυνατότητες που παρέχονται από τις διαδικτυακές τεχνολογίες η παρακολούθηση και ο συνεχής ανταγωνισμός έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και περαιτέρω  ανάπτυξης των στόχων.

 

Καθοδήγηση

Προσωπικά,  στόχος μου είναι να βοηθήσω μέσα από σωστή καθοδήγηση με συνέπεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, την εταιρεία που ενδιαφέρεται στα νέα διαδικτυακά της βήματα. 

 

Παραμένω διαθέσιμος σε όποια εταιρεία ενδιαφέρεται, ώστε να την βοηθήσω όσο μπορώ στις νέες τις διαδικτυακές "διαδρομές", προσδοκώντας μία καλή και συνεχή συνεργασία.