Εκπαίδευση ενηλίκων με ταχύρυθμα και μεγάλης διάρκειας σεμινάρια

photoshopΛεπτομέρειες Σεμιναρίου:

Διάρκεια: 32 ώρες | 1 μήνας

Ωράρια: Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά

Κόστος Προγράμματος: Τιμή - €

photoshopΛεπτομέρειες Σεμιναρίου:

Διάρκεια: 12 ώρες | 2 εβδομάδες

Ωράρια: Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά

Κόστος Προγράμματος: Τιμή - €

photoshopΛεπτομέρειες Σεμιναρίου:

Διάρκεια: 60 ώρες | 2 μήνες

Ωράρια: Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά

Κόστος Προγράμματος: Τιμή - €

photoshopΛεπτομέρειες Σεμιναρίου:

Διάρκεια: 72 ώρες | 2,5 μήνες

Ωράρια: Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά

Κόστος Προγράμματος: Τιμή - €

photoshopΛεπτομέρειες Μαθημάτων:

Διάρκεια: 32 ώρες | 1,5 μήνες

Ωράρια: Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά

Κόστος Προγράμματος: Τιμή - €